Råd och tips

Komprimerat om säkerhet

 1. Packa upp dina fyrverkeripjäser i god tid, inspektera att alla är hela, läs de föreskrifter som finns på varje pjäs. Notera skyddsavståndet!
 2. Tänk på brandfaran. Ingen eld nära pjäserna. Rök inte
 3. Förbered fyrverkeriet i god tid.
 4. Tänk på och berätta var publiken skall stå, så att de är på behörigt avstånd (= längsta skyddsavståndet).
 5. Använd skyddsglasögon, gärna också åt publiken. Hörselskydd åt barnen.
 6. Stöd alltid batterier
 7. Tänd aldrig pjäser i handen
 8. Låt blindgångare stå i minst 5 minuter. Titta inte i hålet, häll vatten i röret.
 9. Håll aldrig kroppsdelar över en pjäs när du tänder. Huvudet är också en kroppsdel.
 10. Returnera defekta pjäser till platsen var du köpt dem. De är förpliktigade att ta emot dem.

Vi tror du gillar fyrverkerier då du har köpt JoHo Pyros produkter. Du har säkert också ambitioner att få din show att se bra ut. Här nedan komprimerade tips som kan öka säkerheten och ge showen mer flyt. Läs mer på webbsidorna för djupare information om fyrverkerier.

Förbered ditt fyrverkeri i god tid. Planera din skjutordning. Börja försiktigare eller med en överraskning, mer ös i finalen. Bygg, sök fram eller skaffa alla ställningar du behöver för att stödja, eller används som raketställningar..

Kolla platsen där du skall skjuta. Finns det plats, sprid ut pjäserna på ett större område så att du kan tända dem i ordning utan att utan att behöva ta skydd mellan tändningarna. Är det ont om plats fördela pjäserna på två ställen; varannan tändning till höger, varannan till vänster.

Kontrollera att pjäserna sitter rätt för att kunna skjutas: “Raketer skall sitta löst, batterier skall sitta fast”.

 • Kontrollera att raketernas käppar löper lätt i den ställning från vilken du skjuter. Står käpparna hårt lutande i en grund ställning så kärvar käppen och pjäsen exploderar på marknivå
 • Batterier och one-shots får INTE välta då de skjuter. Pjäserna sparkar bakut och om underlaget inte är absolut jämnt, stadigt, torrt och fast så kan de välta. Eftersom dessa krav sällan uppfylls, ta som regel att alltid säkerställa att pjäser hålls stående då de skjuter. Speciellt små batterier måste alltid stödjas, ett stort batteri är stadigare pga sin tyngd och större bottenyta, om den står på ett slätt, torrt och fast underlag.
 • Sätt sand omkring. Tejpa fast (med “silvertejp”) i en stolpe som du slår ner i marken. Ta en låda eller hink och sätt sand i den. Bygg en låda av plank som stöder. Det finns många sätt.
 • Ställ upp i skjutordning, börja närmast publiken och ställ upp så du kan vandra vidare utan fara och tända nästa. Ställ ut pjäserna i god tid men låt dem inte stå i regnet utan täck över dem med plast. Tänk på bevakningen.
 • Gör det till en show. Be barnen välja musiken. Berätta vad din show heter, vem som jobbat med den och vem den är tillägnad. Skapa spänning och förväntning – skjut sedan.
 • När du skall skjuta, använd hörselskydd, skyddsglasögon, gärna hjälm med visir, och kläder som ej fattar eld (bomul, inte syntet).

När du skjuter

 • Tänd på ändan av stubinen. Tänd inte om du redan “tänt på”. Använd helst en tändpinne. Om du använder en gasbrännare håll lågan i vinkel mot stubinens ända, inte riktat mot pjäsen.
 • Håll ingen paus mellan pjäserna och öka tempot mot slutet. Pjäserna har en säkerhetsstubin som brinner ca 7 sek. Ta reda på hur länge varje pjäs fungerar så hinner du tända på följande förrän den föregående slutar.
 • Skall du ha ett bra fyrverkeri för publiken, måste du ofta offra dina egna chanser att njuta. Men istället vinner du omätlig ära och berömmelse för din show.